CONSCIOUSS WALKING (S01) eller hvordan holde tankene i orden. (1. utgave)Navlebeskuing (eng: contemplating one's navel) er helt poengløst.

Det er meningen at du skal forstå hva Conscious Walking er, kanskje uten å forsøke det, etter å ha lest dette.

I den fjerne østen;alltså i Asia, tjener Zen mestre til livets opphold ved å lære vestlige studenter Conscious Walking ("Oppmerksom og spaserende"). Metoden er at man fokuserer på en hver kroppsbevegelse, det være seg armer, ben, hodet, fingre osv, og konsentrer på å ha full kontroll over disse. Alltså kanskje hode-skulder-kne og tå.

Denne metoden er ikke uvesentlig. Vår egen fortrukkede metode er at plasere hele bevistheten på omgivelsene, det vil si hva som er rundt en der en befinner seg. Det kan være trær, dyr, mennesker, postkasser, lyktestolper og alt annet som er rundt en. Det er mange ting å legge merke til rundt seg. Spaserturen kan gjøres f.eks langs en trafikert motorvei hvor en ikke blir lagt spesielt merke til.

Eller man kan bruke fjelltur etc. Hvis man går langs en trafikert vei så kan man fokusere på automobiler som paserer. Da skal man si hvaslags bil det er, det vil si produsent, merke, farge, coupe eller stasjonsvogn osv. En kan like gjerne buktale når en gjør dette. Hvis andre fotgjengere kommer for tett på da skal man late som ingenting , det vil si være rolig og hvis man skal over et veikryss så skal man fokusere og konsentrere seg om å ikke bli påkjørt , da en slik ulykke. Hvis man blir anklaget for at være psykiatrisk pasient av noen , eller hvis noen ønsker at vite om hvem som er ens psykiater så er ikke det bra heller. At bli fullstending bevist på omgivelsene våre skal være litt vanskelig..


Noen som hjelper med at få i gang denne øvelsen er at identifisere ting på et annet nivå når man gjør dette. Alltså for å akselerere de prosessene som ligger til grunn for denne øvelsen. Det som denne øvelsen gjør er å pre-okkupere sinnet. Når sinnet, the mind, blir pre-okkupert flyter det andre ting opp til overflaten od dette er logisk i at man alltså gjør denne øvelsen bevist og dermed bruker tanke-kapasitet som igjen er relatert til sinnet, hjernen osv.

For at få hurtighet i denne prosessen kan man være kreativ og flittig når man spaserer disse turene. Det er ingen ting i veien for at identifisere ting i omgivelsene basert på fantasi og forestilningsevne. Om du syns du ser noe morsomt så er dette bare bra og hyggelig. Det er en måte sinnet avreagerer på. Jo mer at sinnet avreagerer jo mer skal man kunne observere av omgivelsene og omvendt, det vil si at man kommer på tullete ting og syns at det er forferdlig morsomt vistnok.

Tiden man bruker på spaserturen kan kanskje variere, et mulig hint fra Buddhisme er at man skal telle, eller fylle opp sinnet da med minst 108 forskjellige objekt. Det tar ca. 40 minutter.
Husk også at spasere på rett side av veien slik vi alltid gjør. Det vil si motsatt av kjøre retning.  Hvis noe morsomt slår deg når du spaserer på feil side av veien kan motor sykkel sjåferer reagere og lure på hva som er galt med kjøretøyet sitt.

De kan jo finne på å tro at en løs del av motorsykkelen har løsnet, truffet og skadet deg En øvelse som gir ettertanke (meditation) og kanskje selvinnsikt, er parade-drill-øvelse eller millitær overhøvling som igjen vistnok nesten ingen tar skade av så lenge kommentarene..

SVARET PÅ PROBLEMET DITT FINNES PÅ EN LAPP FESTET TIL ET TRE.

ABREAKSJON (psykologisk begrep for å gi slipp på undertrykte følelser) ER FORSKJELLEN PÅ HVA MAN ØNSKER OG HVORDAN TING ER. LATTER ER EN TYPE. CONSCIOUS WALKING ER ESSENSIELT FOR Å OMORGANIZERE SINNET (eng: "THE MIND") OG TANKENE VÅRE.

PRØV DENNE ØVELSEN OG OPPFATTELSE AV OMGIVELSENE TIL MAN FORSTÅR HVA SOM DET DREIER SEG OM OG GÅR UT PÅ.

KVINNER HAR KONTAKTEKT OG FORTALT AT CONSCIOUS WALKING BARE ER TULL OG AT CONSCIOUS HOUSEWORK FUNGERER LANGT BEDRE. SÅ DA VIL DET SI AT EN HVER TYPE CONSCIOUS WORK KAN VURDERES SÅ LENGE AT DET FAKTISK VIRKER.


I SONEN. Den som sa "jeg tenker derfor er jeg" var en tåpe (NARRE-SPILL). Å være noe hører til sinnet, the mind og eksiterer ikke i ØYEBLIKTET (Realtime) Ordlegging og tanker er best av alt brukt til å planlegge ting og for ordentlige formål. Vi kan oppdatere oss på Moses. "Seks dager skal du arbeide og få alt gjort. Den syvende dagen skal du stoppe og tenke deg litt om. ". Toppidretsutøvere er i dag opptatt av å være i sonen og prater om det. Der har man ikke verbal eller billedlige tanker. I sonen er man i en slags tilstand hvor man kan på best måte benytte evnen og det som vi har øvd, og lite kan gå galt. Normale tanker ødellegger for evner (KØDDER TIL TING, DANSK: KUK I "COMPUTEREN"), ting som man vet hvordan man gjør. Når man ikke er i sonen kan ting ofte gå galt. Vi kaller vel ofte det å være helt konsentrert. Denne tilstanden minner om sinntilstanden til Japanske Kampsportutøvere som de fortrekker.HVIS NOEN ØNSKER MER HJELP:
.LØS DINE PERSONLIGE/EGNE PROBLEMER.
.NOTER NED LIVSHISTORIEN DIN.
.Å HJELPE ANDRE MENNESKER.
(Utbrodering og elaborering mangeler for disse 3, kommer etter hvert/snart)


INDEX INDEX MAIN PAGE.

(C)Til Norsk 2009 or 2013 Teletypewriters Recombination Insubordinates Association. ...