Dette er mye teknisk og teoretisk informasjon. Les og forstå det du kan nå, også la resten være til litt senere. Fortsett så videre til neste del.

Reglemanget her.

 1. Aldri bekjemp uvenner med dems eget system. Sinn (mind) har regler for å prøve å besytte sin egen eksistens. "Cheat like Hell".
 2. En selv er en kropp som på nåværende tidspunkt har Ånd.
 3. En person vil heves til sitt nivå av Ånds-messig uansvarlighet. (Peters Prinsipp..)
 4. Prøv alltid å gjøre ting gradvis trinn for trinn, slikt at ting faktisk blir gjort.
 5. Finn aldri på å gjøre noe mot noen andre, som man ikke ønsker noe særlig at andre skal gjøre i mot en selv. Fordi at det som kan virke en del av "utenfor" ikke nødvendigvis er totalt "utenfor" (oss selv). Virkelige fakta (om ting Tysk: Enchlichment) er et dårlig våpen mot de som ikke ønsker å bli så opplyste om tingenes tillstand.
 6. Alt som du ber eller forlanger (el. krever) at andre absolutt skal gjøre, bør være litt forberett på å måtte gjøre selv også..
 7. Ikke noe "sinn" kan eksistere uten at det vesen finnes til å drive det, i kropp eller ut.
 8. Du kan alltid brenne ut litt utdatert og død "mind" for at energi, ikke seg selv? Energi-tap blir normalt ordnet ved og med, bruk av litt "jeg"-type meditasjon, eller litt dårlig humør, eller begge to..
 9. Man kan desverre ikke ha noe av, noe som man ikke vil at andre skal.
 10. "Dette stemmer ikke". Jo, det gjør det faktisk. Sansynligvis. Undersøk alltid å reversere hypoteser.
 11. Betingelsene Gud, Skaper, Kilde o.s.v; det er samme sak. Alt er at dette er et resultat av hvordan "Zodiacs" erlik. "Gud" (det) er bra sett på som en æres-tittel mot noen en ønsker å være tillitsfull mot..
 12. Men hvis en ikke ønsker å ordne opp i, sin egen Gud, så hvem skal egentlig da gjøre det? Er du heldig vil nok CIA / MI-5 få gjøre det for deg. Men det er deres regler.


Viking hadde/hater guder...:

Og disse sagaene om dem, i spesiell form; heltmodige historier opptegnet (eller omtegnet..) av Shaman og ledere, for til å definere rasen sine målsettninger og å gi litt pyskoligisk og spirituel kyndighet. Og de som var Viking kom som folk flest fra Mesapotamia (i sinn tid). Og religionen var et resultat av klimaet eller tingenes tilstand, o.s.v. så det forferdelig kalde klimaet i Nord, satt spor i Vikingene. Uvanlige infløkte spor i Viking..Viking-gudene var vanlige arketypiske sett som pådriver for noen i ånde-verden som ønsker deg å hjelpe. Litt energi er av de som bruker arketypiske sett. Også således da er denne type energi rent magnetisk..for alle Viking-vennlige Ånde-ledere som er mer en fornøyde for å styre fra den andre siden, for å gi inspirasjon og kyndighet. Men du må gjøre arbeidet. Dette kan minne om Spiritualister som bruker "Rødhud" sett, for å kommunisere med motsatt side. De fleste andre Guder er "Zodiacs" or trenger rens og oppgradering (Eller å bli slettet som potensielle Frostkjemper/jotner). De arketypiske bildene virker for Mennesket og de kan mennesket arbeide i sammsvar med. Samtidig som at Zodiac Guder er tyranner.

Områder man er klar på.

Området til den umiddelbare bevistheten.

Underbevistheten. Ligger ikke hos en selv (inne) men fungerer som en mørk aura som skygger for den utvendige verden. Den er i mellom oss! Når man når høyere i opplysning, så vil ting her bevege seg inn i vårt bevisthets-område.

Også utefor ens eget personlige univers, ting en ikke skulle anta at man skulle kunne oppfatte.


Sku utad og utover og gå etter vesen som har sine klør i deg. De første fallne vil være i underbevistheten, så derfor skal man ikke gjøre noe man ikke ville ha gjort mot seg selv. Det som ofte ser veldig eksternt ut har en motpart i det underbeviste. Hvis en føler seg truet av CIA, så er årsaken kanskje at man har en hemmelig politi indentitet i det underbeviste. Den psychologiske tilfredstillelsen av å ta en offensiv er stort sett den same om uvennen er i oss selv eller externt.

Det såkalte ervervet hukomelse syndromet er nå velkjent. Det typiske tilfellet er f.eks en pasient som husker seksuelt missbruk i hypnose, og hendelsen er fra et direkte hendelser fra et TV-program. Ervervede minner rimelig vanlige. Ervevede Sinn er praktisk talt universelle og danner basis for religion, opplæring eller utdannelse , reklame hjernvasking og propaganda. Du kan ikke bli fri før hvert eneste ervervet minner er renset bort.

Tomheten av Ånd. Når man blir kvitt mentalt og psykisk avfall blir det etterlatt et tomrom og dette tomrommet må fylles opp med psi-evner eller hva som helst annet som ikke er mentalt eller psykisk. Ånd her må være tom i en positiv forstand og ikke i en negativ forstand. Den universale underbevisthet. Denne burde også være tom i en sinn egen sektor. Og den skal ikke eksistere for seg selv, og det å godta den som det, det er å spille med dens regler.

Remote Viewing (oppfatte ting på lang avstad) og bruk av sansene. Hvis vi skuer utad, så kan vi erfverver kunnskap og opplysning (alltså Enlightenment som i f.eks Zen-Buddhisme) og nøytralisere våre uvenner og fiender., og også helberede oghelper våre venner. Begrenset 2-veis kommunikasjon er mulig t.o.m. med fiender og er en større kilde til opplysning. Om slike handlinger er i fred eller krig, handler mer om de emosjonelle, ansvarlige, og opplysning nivå fra 2 slike sider, en prosedyrene man bruker. Opplysning er våpen av krig, mot sendere av skade siden det returnere dem dems "gaver".Zodiac Sinnet. Forfatteren omgikk de lavere ved å ta ansvar for alle målsetninger. Det er et elder sinn en vårt vanlige sinn som gir alle forutbestemte målsetninger og gjøre alle forskjellige. Vi har genetik i stedet for. Noen andre kan finner ut av dette. Det har alltid eksister mostand mellom disse to system. Som Moses kanskje ville sagt i dag om Eden's Hage: "Den som spiser fruktene av en Zodiac fortjenger å bli programert av den.". En Zodiac er som gullerot. Den gir en lov til å se et og et segment. Sinnet bruker dette som et rammeverk og når en kommer seg oppover opplever man føst gjenfødsel og så død. Antal nivå er alt for mange. Juks og skjær den vertikalt..På høyere nivå er dette kilden til logiske og psi-sinn. Logikk her et memmer og koblinger, og får en hver fundamentalist religion til å se ut som Gresk filosofi. Det ser ikke ut til at PSI er nope nytte her. Syntetisert eller postulert psi kan kanskje være bedre å bruke. Pass på alle koblinger og ekslusjoner.

En Zodiac kan være forståelig for et Åndsvesen , men kun de enkle elementene er forståelig for en kropp. De innholder følgende. De er Ånds største sykdom.EKSLUDERTE SINN. Inkludering og eskludering av sinn og univers, are stort sett en funksjon av stjerne-system. En kan ikke bruke noen man ikke har tro på. Dette er en stor årsak til for fravær av ekte psi. Det finnes sansyligvis utallige univers eskludert for Mennesket. Stjerne-systemet ser også ut til å være en heller dårlig løsning på naturlig entropi.

ENERGI-VESEN er hva vi egentlig er og vi kan jo ikke være det når disse stjerne-systemene holder oss nede. For stjerne-system er energi ondskap.

SYN PÅ UTVEI FRA STJENE-SYSTEM.. Et stjerne-system er bare en væren eller en faker og er således ikke særlig nyttig for handling. De jobber mot vår handling. Vi er nødt til å kreve tilbaket det som er vårt ved å kreve tilbaket ansvar for våre handlinger. Øverst så har stjerne-system memmer følgende 8 større nivå:

 1. HERSKER som er eier av en gitt krets, og som kan være en person i kropp eller Ånd, Gud, eller enda en krets.
 2. En IDENTITET som skal si hva meme-systemet skal bli kalt av Styrer og hans Slaver. (Å kalle kretsen/systemet Gud er en god måte å kamuflere den på. Best å anta at alle Guder er slike stjerne-system).VÆREN er et bedre alternativ. Siden vi alle er feilaktig opplært til at vi må være i system for å for å få noe gjort, en identitet gir bedre vei inn. Den største trusselen til en væren er en større væren elle Gud. Se opp for ledd av værener.
 3. EN SOM KONTROLERER som sier hva slavene av akkurat dette meme eller stjerne-systemet kan eller ikke kan gjøre.
 4. PROGRAMERING.Dette viser seg som RETTIGHETER og AUTORISASJON. Dett er snakk om retten til å kontrollere deg og ikke omvendt. Dette kan også inneholde retten til å kontrolere andre som i diverse religioner.
 5. HEVNER eller lignende til å straffe noen som eventuelt skader det gitte system, og som beskytter den for fiender.
 6. EN EIER eller en slags mesias som velger ut slavene eller andre zodiac-system eiet av denne zodiac-meme.
 7. EN SVTISJ mekanisme som kan vøre av eller på. Denne kan bli aktivert av kolisko effekten eller minner om den, andre zodiac-system/kretser eller meme-system-ingeniører.
 8. SMERTE OG PINELSE. Metodene for hjernevasking o.s.v som passer seg for situasjonen.


Det finnes også en del andre komponenter..

Stjerne-system eller stjerne-kretser, ser ut til å ha 4 nivå, som alle er en variant av væren. Alle var sin egen gud før organisert religion og politrix vannæret oss og tok det fra oss for sine egne målsetninger. Fossilert væren er kilden til alle stjerne-system. Væren i øyeblikket er ikke problemet. Man kan ikke legge skylden på religion for mangel på egen kontrol av stjerne-system og væren. For å være hele , så må vi nok ta tilbaket dette som vi alltså har mistet en gang, ved å ta total personlig kontrol over det følgende. Anti-temaet til Zodiacs er total Ånds-indiviualisme. All typer væren er bare til for å holde bøndene og brikkene under kontroll. Hvis man er noe så kan man ikke forstyrre Universets maskineri."Psychotronics". Dette greiene kommer fra det Russiske navnet på psykiske ting per oppfunnet av KGB. Dette er s**** som risikerer å gi deg hjerte-attack eller kreft. Det ser ut til å være utviklet av øst-europeisk folketro tech og Frimurer tech. Å straffe den Skyldige er en noe i Vest-Europa, motparten i Øst-Europa er Hevn. Når dette opplegget opptrer i Storbritania får det Satan til å se ut som Jomfru Maria. Den orginale forfatteren av dette har "møtt" psychotronisk lagd kreft-zodiac under en scan av mage-kreft hos en kvinne i 30 årene, og Satan burde nesten saksøke..Dette er det værste slagget som finnes men kan jo håndteres, nøytraliseres og returneres til avsender. Selve sykdommen hvis den får tak er en annen sak, og forfatteren har ikke klart å gjøre noe for å bedre tilfellet beskrevet over her (kreft) på noen som helst måte oppdaget.


Menneskelige Sykdommer. En hver sykdom kan skape et psykisk komponent. Så psykisk hygiene burde hjelpe til med helberedning. Moderne såpe har kuttet drastisk ned på hud-infeksjon. Hvis man vasker en arm, så vil såpe og vann fjerne mange av årsakene til infeksjon. Hvis armen blir septisk, vil kanskje en lege fortsatt foreslå såpe. Og vann , og kansje passende anti-biotika. Dette for å la naturlig helberedelse til å virke. Og psykisk hygiene burde bli sett på, på en lignende måte. Spørsmålet her er om ..at til vanlig, om psykiske komponenter kan forårsake sykdom. Den mest passende kandidaten for menneske produsert sykdom er MS (først diagnosert i Frank riket i 1832). Og forfatteren har lokalisert MS (Alltså Multiple Sklerose) i mange som ikke lider av det og fjernet det. På denne måten fungerer det som en pest. Den kan hende at de som lider av det skaper så mye psykisk vås at dette i sin tur blir blir infiserende. For at noe ikke skal slippe taket, må det et villig offer til, men passende genetik. Når sykdommen ikke slipper taket så er en lege den beste til å helberede. Forfatteren vet faktisk ikke hvordan man fjerner hverken MS eller kreft så fort det har taket, selvfølgelig.

. Ingraveringer. Mange slags ting kan bli svidd in på hjernen eller Ånd under vanvittig stress, hypnose, smerte, og eller i ubevisthet. Det viktige elementet her er at offeret ikke har noe bevist minner. Ingraveringer må til for happy hjernevasking. Dette er kjent blandt scientologist som "Engram", siden de aldri ønsker å bruke et normalt engelsk (norsk) ord for det hvis det finnes et pseudo-vitenskapelig alternativ.

Smiger har alltid fungert. Kall et Vesen stygt og det vil ikke komme ut å leke med deg. Kall det for Gud den almektige og kanskje det vil. Men hold meningene dine om Vesen som reagerer på denne type behandlig for deg selv. Dette er..årsaken til så mye propitiation som vi vet av i ortdox religion..

Metaspråk og koder. Alt språk er satt sammen av koder og sekvenser. En hver melding er en kode-sekvens. En conscious kropp kan kankje ikke forstår basis grunnlaget for det basiske eller meta-språket til Ånd, sinn, kropp eller t.o.m. f.eks genetik. Det har noe med menneskelig bevisthet å gjøre. Muligens en feil..Hvis intensjonene er vel så bra, så kan det ubeviste sinnet gjøre automatisk oversettelse.

Andre minds. Noen har plottet dette men ikke forfatteren. Men de finnes nok..

Skjærsilden. Dette er Ånd på vei igjennom og kan foregå på flere nivå. Ta det som et varmt bad for få vekk alt tull. Hvis man prøver å klamre seg fast så er det helvete på Jord.

KAOS.

Materie.

PSI. Gitt at du er et normalt menneske..så er du telepatisk. Hvis du ikke tro på dette så er det at du (og andre indre associates ) lager så mye mental støy at det ikke er mulig å skille mellom ens egne tanker og de fra andre folk. Dette er et tilfelle av noe med å ha sinnet tomt. Se for deg følgende:


August 2005. Følgende har blitt kopiert fra seksjon M01.

Kroppens følelses-liv. Utarbeidet fra en kombinasjon av observasjon, psykiatri og andre kilder.

Tabellen over tar ikke høyde for følelser over entusiasme som Arbeid, .., og Opplysning da disse ikke er følelser som tilhører kroppen. Intet hensyn er heller tatt til skjebnene verre en død som Skam, Skyld, og Anger, siden en kropp ikke kan synke verre en Død.


Februar. 2013. En tabel av det reptile følelse-liv.. Den reptile hjernen er den vi har arvet fra våre reptile forfedre og til den hører det tredje øyet eller pinal-kjærtelen. De venstre og høre sidene av hjernen oppstod senere. Det viser seg at følgende følelses-liv tilhører det reptile og ikke til Ånd som vi først trodde. Disse er til for å ta hensyn til og ta vare på familie og jobbe videre derfra. Tabellen er ikke linær. Null logikk. De er pådriverene av for telepati.Dette er primitive følelser og miss-bruk av dem leder videre til andre følelser tidligere tolket som av Ånd. Man er naturligvis programert til å ta ansvar for ens familie, å være glad i ens familie, og tilgi alle overtramp. Disse emosjonene har blitt hacket av politik og religion, og det igjen gir oss sivilisasjon.
Home page - Viking Remote Viewing and Psychic Self Defence.
Translation © Krister at Krister
Original © Edmund Meadows, as part of the Viking Spiritual Remote Viewing (first Internet edition), ISBN No 0 9524450 50, July 2001. Copyright Edmund Meadows, as part of the Viking Remote Viewing (Fourth Internet edition). ISBN No 0 9524450 42, October 1997, May 1998, October 1998, February 1999. 9524450 34, August 1997.