Conscious walking (eller hvordan holde tankene i orden).

N.B. Navlebeskuing er bare tull. Vi skal prøve å få med oss litt av hva som faktisk skjer.

I den fjerne østen; Asia, kan mestre tjene til "livets opphold" ved å lære vestlige studenter "conscious walking". Den østlige metoden handler om å kontrolere alle kroppsbevelgelser bevist når man spaserer; armer, ben, hodet, overkroppen o.s.v. Dette er en vestenlig krevende øvelse og bra for kroppsholdningen. Muligens hode-skulder-kne og tå også.

Vår metode er uansett å forkusere på omgivelsene og si hva vi ser. Det være seg ting som er tilstede. Hvis man spaserer langs en trafikert vei hvor få kan se og høre oss kan det være å identifisere kjøretøy; merke og modell, coupe eller stasjonsvogn f.eks, og identifisere andre ting utenom antall lykestopler , andre folk, trafikk-skilt, antall satelitt antenner f.eks, og noen farger på hus og så videre. Hvis vi er i en skog I en skog kan det være hva slags trær, bergarter, fugler, planter og andre ting som er der. Hvis andre fotgjengere våger seg i nærheten skal man late som ingenting , det vil si være rolig og hvis man skal over et veikryss så skal man fokusere og konsentrere seg om å ikke bli påkjørt. Men Hvis man blir anklaget for at være psykiatrisk pasient av noen , eller hvis noen ønsker a vite om hvem som er ens psykiater så er ikke det bra heller.

En annen form er kanskje også å lese en historie; f.eks en novelle , hvor man gradivs bygger seg opp et bilde av historien i sinnet; the mind. Det kan være at fra Buddhisme har vi at man skal klare 108 ting for å lykkes med det?

Hvis man velger å spasere langs en trafikert vei, så husk å spasere på rett side av veien (motsatt av kjøreretning), da abreaction (hvis noe vås slår deg under turen), kan bilister stanse for å inspisere kjøretøyet sitt, og de kan f.eks tro at en løs del har truffet deg.

Prinsippet her er at sinnet; the mind, ikke kan gjøre flere ting samtidig. Så hvis man gjør noe bevist (eller konsentrert over lengre tid) vil tanke-mønstre bli synlige for oss. Et bilde på dette er vist Zen-metaforen at man fyller en kopp til den flyter over ); tullete tanker vil komme til overflaten og man kan f.eks da le av det man kommer på. Så jo mer man blir bevist på omgivelsene jo mer tull eller tullete ting kan man f.eks få anfall av i form av å grine.


SVARET PÅ PROBLEMET DITT FINNES PÅ EN LAPP FESTET TIL ET TRE.

ABREAKSJON (psykologisk begrep for å gi slipp på undertrykte følelser) ER FORSKJELLEN PÅ HVA MAN ØNSKER OG HVORDAN TING ER. LATTER ER EN TYPE. CONSCIOUS WALKING ER ESSENSIELT FOR Å OMORGANIZERE SINNET (eng: "THE MIND") OG TANKENE VÅRE.

PRØV DENNE ØVELSEN OG OPPFATTELSE AV OMGIVELSENE TIL MAN FORSTÅR HVA SOM DET DREIER SEG OM OG GÅR UT PÅ.

KVINNER HAR KONTAKTEKT OG FORTALT AT CONSCIOUS WALKING BARE ER TULL OG AT CONSCIOUS HOUSEWORK FUNGERER LANGT BEDRE. SÅ DA VIL DET SI AT EN HVER TYPE CONSCIOUS WORK KAN VURDERES SÅ LENGE AT DET FAKTISK VIRKER.


I SONEN. Den som sa "jeg tenker derfor er jeg" var en tåpe (NARRE-SPILL). Å være noe hører til sinnet, the mind og eksiterer ikke i ØYEBLIKTET (Realtime) Ordlegging og tanker er best av alt brukt til å planlegge ting og for ordentlige formål. Vi kan oppdatere oss på Moses. "Seks dager skal du arbeide og få alt gjort. Den syvende dagen skal du stoppe og tenke deg litt om. ". Toppidretsutøvere er i dag opptatt av å være i sonen og prater om det. Der har man ikke verbal eller billedlige tanker. I sonen er man i en slags tilstand hvor man kan på best måte benytte evnen og det som vi har øvd, og lite kan gå galt. Normale tanker ødellegger for evner (KØDDER TIL TING, DANSK: KUK I "COMPUTEREN"), ting som man vet hvordan man gjør. Når man ikke er i sonen kan ting ofte gå galt. Vi kaller vel ofte det å være helt konsentrert. Denne tilstanden minner om sinntilstanden til Japanske Kampsportutøvere som de fortrekker.HVIS NOEN ØNSKER MER HJELP:
.LØS DINE PERSONLIGE/EGNE PROBLEMER.
.NOTER NED LIVSHISTORIEN DIN.
.Å HJELPE ANDRE MENNESKER.
(Utbrodering og elaborering mangeler for disse 3, kommer etter hvert/snart)


INDEX MAIN PAGE.

(C)Til Norsk 2009, 2013, 2017: Teletypewriters Recombination Insubordinates Association. ...